Voor de Raad van Commissarissen van Primaire Thuiszorg zijn wij op zoek naar:

– Een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën
Het gezochte lid heeft:
– een financiële achtergrond;
– weet een hoge mate van betrokkenheid te koppelen aan voldoende distantie bij toetsing en advisering;
– heeft het vermogen de grote lijnen in de gaten te houden en is daarbij in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming.

– Een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van Thuiszorg
Het gezochte lid heeft:
– affiniteit met de gezondheidszorg;
– is zelf maatschappelijk actief en heeft voldoende beschikbaarheid om vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
   – er wordt verwacht dat hij of zij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen;
   – een academisch werk- en denkniveau.

De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie.

Een uitgebreide beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld in het Reglement Raad van Commissarissen Primaire Thuiszorg. Het reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017.