Wij doen natuurlijk ons best om de zorg en begeleiding van de cliënt zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt of naaste niet tevreden bent. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij dan ook zeer serieus.

De klacht
U zelf of een familielid kan een klacht indienen. In veel gevallen zijn problemen op te lossen door een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of met de leidinggevende. Wanneer er geen sprake is van een oplossing of afhandeling met de hulp- of zorgverleners, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. 

Klachtenregeling Primaire Thuiszorg