Wij proberen er voor te zorgen dat onze medewerkers hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u hier niet tevreden over bent. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij dan ook zeer serieus.

De klacht
U zelf of een familielid kan een klacht indienen. In veel gevallen zijn problemen op te lossen door een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of met de leidinggevende. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de leidinggevende of via quintra, u krijgt dan bericht over de behandeling van deze klacht en wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek.

Onze klachtenregeling
Primaire Thuiszorg heeft de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.
Bent u ontevreden over ons als zorgaanbieder neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris zal uw bericht beantwoorden per mail of telefoon. 
Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.
Geschillenreglement Geschillencommissie KPZ Primaire Thuiszorg