Wanneer u ontevreden bent over de zorg of begeleiding die u ontvangt of over onze dienstverlening. Dan kunt uzelf of een familielid zich wenden tot Klachtenportaal Zorg, hier heeft Primaire Thuiszorg de klachtenregeling ondergebracht.

Wilt u een klacht indienen? Neem dan de volgende stappen:
1. Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
2. Komt u er niet uit? Dan kan u contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg door het contactformulier in te vullen of via e-mail info@klachtenportaalzorg.nl
3. Of vul het klachtenformulier in

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Via het Klachtenportaal Zorg krijgt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris toegewezen. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen hiervoor een verzoek indienen.
De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal naar u toe komen voor een gesprek. De klachtenfunctionaris neemt elk signaal zorgvuldig in behandeling.

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.
Geschillenreglement Geschillencommissie KPZ Primaire Thuiszorg