Een wijkverpleegkundige geeft ook medische zorg, indien nodig.

Denk hierbij aan:
– Wondverzorging
– Klaarzetten en toedienen van medicijnen
– Stomazorg
– Spuiten
– Zwachtelen