Indien u door een ziekte of handicap niet voor uzelf kunt zorgen, kunt u thuis verzorging en/of verpleging krijgen. Wij kunnen u helpen bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging en verpleging.

Denk hierbij aan:
– Wondverzorging
– Klaarzetten en toedienen van medicijnen
– Stomazorg
– Spuiten
– Zwachtelen

Algemene Dagelijkse Levensbehoefte

Wij leveren persoonlijke hulp bij dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt alleen als u daarom vraagt. Zo bepaalt u zelf waar u hulp bij wilt. Bijvoorbeeld bij:

– Lichamelijke verzorging
– Aankleden en uitkleden
– Naar de wc gaan
– Eten en drinken
– Bewegen en verplaatsen in en om het huis
– Eenvoudige verpleegkundige handelingen
– Steenkousen aantrekken

Wij vinden het belangrijk dat u een vaste zorgverlener krijgt, zodat dit voor u vertrouwd is. In de persoonlijke map wordt informatie en afspraken over de zorgverlening gedeeld.