Primaire Thuiszorg biedt individuele begeleiding voor cliënten die hulp nodig hebben. Deze begeleiding is gericht op het verbeteren, stabiliseren of behouden van de fysieke en/of geestelijke gezondheid. De individuele begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Onder begeleiding vallen de handelingen waarmee de cliënt wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ook wordt er ondersteund bij het behouden van structuur en regie over het persoonlijk leven.